Finn oss på Facebook

Nyheter

Generell informasjon

BEREGNING AV PRISER:

- Bud,vare,ekspress og vip leveringer beregnes etter den alltid gjeldene sone prisen i Oslo/Akershus. For priser på dette kontakt kjørekontoret på tlf:09247 eller mail: post@247ekspress.no
- Timepriser regnes fra 24/7s adress til bilen er tilbake på samme sted,dersom ikke annet er avtalt
- På lengre avstander benyttes lavere timepris i kombinasjon med et kilometertillegg
- Minimum antall timer på et oppdrag er normalt1,5 timer, dersom ikke annet er avtalt
- Alle priser er oppgitt eks mva


FORSIKRING AV GODS:

- Omfattes av godsansvarsforsikring, iht Lov om Vegfraktavtaler

FAKTURERING:

- Fortløpende fakturering pr 14 dag. Den 15 og den siste dagen i mnd.Fakt.gebyr belastes med kr 65,- pr faktura under kr:10000,-
- Betalingsbetingelser er netto 10 dager fra fakurering om annet ikke er avtalt
- Etter forfall beregnes forsinkelserenter i henhold til Forskrift om renter ved forsinket betaling
- E-postfaktura til de som ønsker det.

BOM- OG FERJEAVGIFTER:

- Dersom transportøren må betale bom-, bru- eller ferjeavifter i forbindelse med aktuelt oppdrag, kommer dette som tillegg til prisene, dersom ikke annet er avtalt.
- Faktureres som egen varelinje etter gjeldende satser.