Vi kan tilby lagring pakking og utsendelse til små og mellomstore bedrifter i våre lokaler her på Skedsmokorset.

Ta gjerne kontakt  for evt tilbud og løsninger.