Bestilling

Bestilling av transport gjøres enkelt gjennom vår internettbestillingsmodul hvis du har brukernavn og passord, eller på telefon til vårt kjørekontor 09247.

Klikk på knappen under for Internettbestillingsmodulen, her kan man enkelt bestille transport, spore oppdrag for de ulike kjøringene.

Hvis du ikke har brukernavn og passord men ønsker dette, send mail til post@247ekspress.no, så ordner vi det umiddelbart.

Bestill her

BEREGNING AV PRISER:

– Bud,vare,ekspress og vip leveringer beregnes etter den alltid gjeldene sone prisen i Oslo/Akershus. For priser på dette kontakt kjørekontoret på tlf:09247 eller mail: post@247ekspress.no
– Timepriser regnes fra 24/7s adress til bilen er tilbake på samme sted,dersom ikke annet er avtalt
– På lengre avstander benyttes lavere timepris i kombinasjon med et kilometertillegg
– Minimum antall timer på et oppdrag er normalt1,5 timer, dersom ikke annet er avtalt
– Alle priser er oppgitt eks mva

FORSIKRING AV GODS:

– Omfattes av godsansvarsforsikring, iht Lov om Vegfraktavtaler

FAKTURERING:

– Fortløpende fakturering pr 14 dag. Den 15 og den siste dagen i mnd.Fakt.gebyr belastes med kr 65,- pr faktura under kr:10000,-
– Betalingsbetingelser er netto 10 dager fra fakurering om annet ikke er avtalt
– Etter forfall beregnes forsinkelserenter i henhold til Forskrift om renter ved forsinket betaling
– E-postfaktura til de som ønsker det.

BOM- OG FERJEAVGIFTER:

– Dersom transportøren må betale bom-, bru- eller ferjeavifter i forbindelse med aktuelt oppdrag, kommer dette som tillegg til prisene, dersom ikke annet er avtalt.
– Faktureres som egen varelinje etter gjeldende satser.

Dieseltillegg 2014

Som følge av store svingninger i dieselprisene, belaster vi et variabelt dieseltillegg på våre fraktpriser. Vi regulerer  dieseltillegge den 1 i hver mnd. For info ring kjørekontoret på tlf: 09247
eller send en forespørsel på mail: post@247ekspress.no

Hvordan gå frem:

 • Logg deg inn og skriv inn brukernavn og passord
 • Ditt firmanavn og e-post adresse kommer autmatisk

Adresse for henting

 • Trykk på firmanavn hvis det skal hentes hos dere, eller søk på henteadrsse i rullgardin eller skriv inn leveringsnavn og adresse ( de 50 siste blir lagret).
 • I referansefelte fylles  det ut for eksempel navn, telefon nummer etc
 • I infofeltet fylles det ut hva som skal hentes: Antall konvolutter, kolli, paller og kg

Adresse for levering

 • Trykk på firmanavn hvis det skal leveres hos dere, eller søk på leveringsadresse i rullgardin eller skriv inn leveringsnavn og adresse (De 50 siste blir lagret)
 • I refersnase feltet fylles det ut for eksempel navn, telefonnummer etc
 • Antall kolli igjen , men kan også benyttes til mer informasjon hvis du ikke fikk plassnok i infofeltet for henting

Bestillers referanse

 • Bestiller navn eller referanse navn, ordre nummer, prosjektnummer eller lignende

Oppdragstype

 • Velg oppdragstype fra rullgardin.

Dato og tid

 • Dato kan forandres om oppdraget skal utføres en annen dato..
 • Husk tid fylles inn om annet tidspunkt for henting ønskes

Send bestilling og bekreftselse kommer på din e-post med oppdragsnummer.

Sporing:
Med vår sporingsfunksjon (POD på bestillingssiden) kan dere søkek på oppdragsnummer, dato, referanse eller 50 nyeste for å finen nyeste informasjon:
Hente og leveringstidspunkt med elektronisk signatur og blokkbokstaver.. Unntaket kan være faste oppdrag, distribusjonskjøring osv
Dette forutsetter selvfølgelig at dere bruker brukernavn og passord.

For å motta brukernavn og passord kontakt 24/7Ekspress AS på tlf 09247 eller post@247ekspress.no

OBS! Oppdrag som bestilles etter kl. 16.00 må bestilles via vårt tlf. nr 09247 eller vår vakttelefon 900 19 687
Vår kontortid er mandag – fredag  kl. 07:00 – 16:30
Lykke til og velkommen til en enkel rask behandling av dine oppdarag.